Tapet

Tapet

Novalin är en textiltapet tillverkad av högklassigt lingarn. Linet har skönhet, styrka och hållbarhet. Ljushärdighet >6 av max 8. Rullängd 8 eller 50 meter, bredd 78cm.

ISO certifikat

Vår miljöpolicy

Kinnalin Tapet och Logistik AB producerar textiltapeter samt har uppdragsverksamhet för inredningsföretag för hem och offentlig miljö. Vår ambition är att vara ett ledande textilföretag; både vad gäller design, kvalitet och miljö.

Kinnalin Tapet och Logistik AB skall med ett aktivt och målinriktat miljöarbete bidra till en hållbar utveckling genom ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar och minimering av miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet.
Vi skall följa lagar och andra krav samt stimulera till miljömedvetenhet såväl internt som hos våra kunder, leverantörer, entreprenörer och transportörer.

 

Kinna 2016-03-24

Fredrik von Knorring
Miljöansvarig/VD